Az előadók feldolgozzák az Mt. hatályba lépése óta annak alkalmazásában, illetve a joggyakorlatban felmerült legfontosabb kérdéseket. Az előadások e körben érintik az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével kapcsolatos legutóbbi Mt-módosításokat és azok jogalkalmazási kérdéseit, valamint áttekintik a Kúria újabb ítéleteit is.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2014. március 15. napján lép hatályba. A hatályba lépés a Munka Törvénykönyve (Mt.) alkalmazását is érinti, elsősorban azért, mert az Mt. - szemben a korábbi megoldásokkal - kifejezett szabállyal jelöli ki a polgári jognak a munkajogban is alkalmazandó szabályait (elsősorban az Mt. 31. §).
A konferencia áttekinti a Ptk. és az Mt. együttes alkalmazásának alapvető elvi kérdéseit, valamint a Ptk. egyes (új) jogintézményeinek munkajogi alkalmazását.
Az előadók bemutatják a Ptk. hatályba lépéséhez kapcsolódóan módosuló Mt. rendelkezéseket is.